พระอาจารย์สมศักดิ์ โสรโท

พระอาจารย์สมศักดิ์ โสรโท วัดภัททันตะอาสภาราม

รวม link
ประวัติพระอาจารย์
วัดภัททันตะอาสราม – watbhaddanta
วัดภัททันตะอาสภาราม บ้านบึง ชลบุรี ดูแลโดยศิษยานุศิษย์ | Facebook
วัดภัททันตะอาสภาราม บ้านบึง ชลบุรี – หน้าหลัก | Facebook
แนะนำวัดภัททันตะอาสภาราม – YouTube
วัดภัททันตะอาสภาราม สำนักปฏิบัติธรรมยอดนิยมแห่งจังหวัด … – สายด่วนชาวพุทธ
วัดภัททันตะอาสภาราม | ศูนย์ประสานงานสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดแห่ง …

เสียงเทศน์
ปี 2553
ปี 2554

ปี 2556 เดือน มกราคม
ปี 2556 เดือน กรกฎาคม
ปี 2556 เดือน สิงหาคม
ปี 2556 เดือน กันยายน
ปี 2556 เดือน ตุลาคม

ปี 2560 เดือน มกราคม
ปี 2560 เดือน กุมภาพันธ์
ปี 2560 เดือน มีนาคม
ปี 2560 เดือน เมษายน
ปี 2560 เดือน พฤษภาคม
ปี 2560 เดือน มิถุนายน
ปี 2560 เดือน กรกฎาคม
ปี 2560 เดือน สิงหาคม
ปี 2560 เดือน กันยายน
ปี 2560 เดือน ตุลาคม
ปี 2560 เดือน พฤศจิกายน
ปี 2560 เดือน ธันวาคม

ปี 2561 เดือน มกราคม
ปี 2561 เดือน กุมภาพันธ์
ปี 2561 เดือน มีนาคม